Posterunki - KPP Puławy

Posterunki

 

Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym

 ul. Nadrzeczna 30, 24 - 120 Kazimierz Dolny

tel. 81 889 02 48 / fax 81 889 02 49

 czynny w godz. 8.00-16.00 (całodobowo KPP w Puławach, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

 

Kierownictwo:

Kierownik Posterunku Policji -  asp.szt. Piotr Firlej

Kierownik Posterunku pełni dyżur w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 10:00 do 14:00

 

Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki, w godzinach od 14:00 do 17:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl

 

 

 

Posterunek Policji w Nałęczowie

 ul. Kościuszki 5, 24 - 150 Nałęczów

tel. 81 889 02 61 / fax 81 889 02 62

 czynny w godz. 7.00-15.00 (całodobowo KPP w Puławach: tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

 

Kierownictwo:

Kierownik Posterunku Policji -  p.o. asp.szt. Dawid Smoliński

Kierownik pełni dyżur w poniedziałki i środy w godzinach od 10:00 do 14:00

 

Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki, w godzinach od 14:00 do 17:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl