Oficer prasowy - KPP Puławy

Oficer prasowy

Oficer prasowy

Oficer prasowy

podkom. Ewa Rejn - Kozak

tel. kom. 601 579 472

tel. 47 812 32 25

rzecznik.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

 

Oficer prasowy udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Poza stałymi godzinami pracy pełni dyżur telefoniczny, podczas którego udziela informacji jedynie o poważnych zdarzeniach bieżących.