KOMISARIAT - Komisariat - KPP Puławy

Komisariat

 

Komisariat Policji w Kurowie

ul. Lubelska 45, 24 - 170 Kurów

tel./fax 81 881 10 07

 czynny w godz. 7.30-15.30 (całodobowo KPP w Puławach: tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

 

Kierownictwo:

Komendant Komisariatu Policji -  asp.szt. Piotr Bartnik

Komendant Komisariatu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 14:00

 

Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 14:00 w Komisariacie Policji w Kurowie.

Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl