Komenda - KPP Puławy

 

Komenda Powiatowa Policji w Puławach

 

  Budynek KPP w Puławach


Adres:  


ul. Wojska Polskiego 6

24-100 Puławy

dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

tel. (081) 889-02-10
fax. (081) 889-02-44

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Puławach interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:

     1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Puławach lub Jego Zastępcę w poniedziałki,

       w godz. 14.00 - 17.00,

      2. W pozostałe dni w godzinach urzędowania 7:30 - 15:30  skargi  i wnioski przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy.

Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: komendanci.kpppulawy@lu.policja.gov.pl lub  skargi@lu.policja.gov.pl

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Puławach i Jego zastępcę zajmują się pracownicy sekretariatu Komendanta - numer telefonu: 81 889 03 12 

                                  


Komisariat Policji w Kurowie

 ul. Lubelska 45, 24 - 170 Kurów

tel./fax 81 881 10 07

 czynny w godz. 7.00-15.00 (całodobowo KPP w Puławach: tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Kierownictwo:

Komendant Komisariatu Policji -  asp.szt. Piotr Bartnik

Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach 7:00 - 15:00 w Komisariacie Policji w Kurowie.
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym

 ul. Nadrzeczna 30, 24 - 120 Kazimierz Dolny

tel. 81 889 02 48 / fax 81 889 02 49

 czynny w godz. 7.00-15.00 (całodobowo KPP w Puławach: tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Kierownictwo:

Kierownik Posterunku Policji -  asp.szt. Piotr Firlej

Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach 8:00 - 16:00 w Posterunku Policji w Kazimierzu Dolnym
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Nałęczowie

 ul. Kościuszki 5, 24 - 150 Nałęczów

tel. 81 889 02 61 / fax 81 889 02 62

 czynny w godz. 7.00-15.00 (całodobowo KPP w Puławach: tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Kierownictwo:

Kierownik Posterunku Policji -  asp.szt. Marcin Frącek

Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach 7:00 - 15:00 w Posterunku Policji w Nałęczowie
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl


 

Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 

              (81) 531 - 555- 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

za jego pomocą, osoby niepełnosprawne (głównie niedosłyszące i głuchonieme), poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

pJednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora, z którego korzysta zainteresowana osoba.p

 

Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.