Komenda - KPP Puławy

 

Komenda Powiatowa Policji w Puławach

 

  Budynek KPP w Puławach


Adres:  


ul. Wojska Polskiego 6

24-100 Puławy

dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

tel. 47 812 32 90
fax. 47 811 17 39

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Puławach interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:

     1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Puławach lub Jego Zastępcę w poniedziałki,

       w godz. 14.00 - 17.00,

      2. W pozostałe dni w godzinach urzędowania 7:30 - 15:30  skargi  i wnioski przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy.

Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: komendanci.kpppulawy@lu.policja.gov.pl lub  skargi@lu.policja.gov.pl

Rejestracją przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Puławach i Jego zastępcę zajmują się pracownicy sekretariatu Komendanta - numer telefonu: 47 812 33 12 

                                  


 

 

Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 

        531 - 555- 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

za jego pomocą, osoby niepełnosprawne (głównie niedosłyszące i głuchonieme), poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

Jednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora, z którego korzysta zainteresowana osoba.p

 

Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.