Wydział Ruchu Drogowego - KPP Puławy

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

p.o. Naczelnika - asp. szt. Wojciech Warszawski

 

Sekretariat czynny w godz. 7:30 - 15:30 

tel.  81 889 03 21

fax  81 889 02 44