Wydział Ruchu Drogowego - KPP Puławy

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - kom. Tomasz Capała

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego - podkom. Wojciech Warszawski 

Sekretariat czynny w godz. 7:30 - 15:30 

tel.  47 812 33 21

fax  47 812 32 44