Wydział Prewencji - KPP Puławy

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Naczelnik - kom. Tomasz Tomaszewski

Z-ca Naczelnika - podinsp. Jerzy Schab

Z-ca Naczelnika - kom. Marcin Koper

 

 

Sekretariat Wydziału Prewencji czynny w godz. 7:30 - 15:30

tel.  81 889 02 85

fax  81 889 02 44