Wydział Prewencji - KPP Puławy

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

p.o. Naczelnik - nadkom. Marcin Koper

Z-ca Naczelnika - nadkom. Waldemar Łazuga

p.o. Z-ca Naczelnika - podkom. Krzysztof Hałas

 

 

Sekretariat Wydziału Prewencji czynny w godz. 7:30 - 15:30

tel.  47 812 32 85

fax  47 812 32 44