Wydział Kryminalny - KPP Puławy

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Naczelnik -p.o. podinsp.Marek Sułek

Z-ca Naczelnika - p.o. asp. Marek Tomaszewski

Z-ca Naczelnika -  p.o. kom. Marek Cichecki

 

Sekretariat czynny w godz. 7.30 - 15:30 

tel.   81 889 02 21

fax   81 889 02 40