Wydział Kryminalny - KPP Puławy

Wydział Kryminalny

Naczelnik - podinsp. Jacek Figiel

Z-ca Naczelnika - podinsp. Marek Sułek

Z-ca Naczelnika - podkom. Włodzimierz Zaremba

 

Sekretariat czynny w godz. 7.30 - 15:30 

tel.   81 889 02 21

fax   81 889 02 40