Wydział Kryminalny - KPP Puławy

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Naczelnik - kom. Marek Cichecki

Z-ca Naczelnika -  p.o. nadkom. Waldemar Wróbel

Z-ca Naczelnika - asp. Marek Tomaszewski

 

 

Sekretariat czynny w godz. 7.30 - 15:30 

tel.   81 889 02 21

fax   81 889 02 40