Debata społeczna - Aktualności - KPP Puławy

Aktualności

Debata społeczna

Data publikacji 31.10.2018

W ubiegłym tygodniu w Auli UMCS filia w Puławach w Budynku Collegium Novum odbyła się debata społeczna, której tematem było "Bezpieczeństwo seniorów na terenie powiatu puławskiego". Była to debata ewaluacyjna na podstawie wniosków uzyskanych w poprzedniej debacie społecznej dotyczącej powyższej problematyki. Debata miała także na celu diagnozę oraz wymianę informacji w zakresie aktualnie występujących problemów dot. poprawy bezpieczeństwa.

"Bezpieczeństwo seniorów na terenie powiatu puławskiego"- pod takim hasłem odbyła się w czwartek w budynku Colegium Novum      w Puławach debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Puławach. Uczestnikami debaty byli słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo osób starszych. Podczas spotkania omówiono wnioski uzyskane w poprzedniej debacie oraz przedstawiono zebranym informacje  dotyczące akcji "Oszustom Stop". Na wybranych przykładach omówione zostały metody działania oszustów oraz sposoby walki z nimi. Dużo czasu poświęcono także na omówienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza bezpieczeństwa w kontekście używania elementów odblaskowych i ruchu pieszych na drogach. Na koniec spotkania był czas na zgłaszanie problemów  dotyczących poprawy bezpieczeństwa. Zgłaszone problemy z tego zakresu dotyczyły niewłaściwej infrastruktury drogowej,  a także wizyt  w domach nieuczciwych sprzedawców lub osób podszywających się pod nie.