Puławy: Zaproszenie na debatę społeczną - Aktualności - KPP Puławy

Aktualności

Puławy: Zaproszenie na debatę społeczną

Data publikacji 12.10.2018

Komendant Powiatowy Policji w Puławach zaprasza mieszkańców z Puław i powiatu puławskiego na debatę społeczną jaka odbędzie się w dniu 25 października 2018 roku o godzinie 16:45 w Auli UMCS filia w Puławach Budynek Collegium Novum przy ul. 4 Pułku Piechoty WP 18.

Tematem spotkania będzie „Bezpieczeństwo Seniorów na terenie powiatu Puławskiego”. Będzie to II tura debaty ewaluacyjnej dotycząca powyższej problematyki. Głównym celem debaty będzie podsumowanie działań podjętych przez f-szy KPP w Puławach na podstawie wniosków uzyskanych w poprzedniej debacie społecznej. Podczas spotkania przybliżone zostaną również narzędzia takie jak Aplikacja Moja Komenda, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W debacie oprócz przedstawicieli Policji udział wezmą także słuchacze Uniwersytetu III Wieku, przedstawiciele Urzędu Miasta, MOPS w Puławach oraz inni zaproszeni goście. Spotkanie ma celu zachęcenie Państwa do dyskusji na temat bezpieczeństwa, a także będzie doskonałą okazją podzielenia się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami w kwestii poprawy bezpieczeństwa osób starszych.

Serdecznie zapraszamy.