KWP: Informacje dla kierowców dot. zmiany przepisów ruchu drogowego - Aktualności - KPP Puławy

Aktualności

KWP: Informacje dla kierowców dot. zmiany przepisów ruchu drogowego

Data publikacji 02.10.2018

Przypominamy, że od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Kierowcy nie muszą już posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu. Przy kolizji jej uczestnicy nadal nie zawsze muszą wzywać patrol Policji. W sytuacji kiedy wszystkie strony spisują oświadczenie, dane potrzebne dla ubezpieczyciela są zawarte w prawie jazdy.

   Podczas kontroli na drodze funkcjonariusze w dalszym ciągu będą sprawdzali dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdem czyli prawo jazdy. Jednocześnie pamiętać należy, że dowody rejestracyjne nadal będą potrzebne m.in. podczas wizyty na badaniu technicznym, przy sprzedaży auta czy podczas wyjazdu za granicę.

     Podczas kontroli drogowej policjanci dane o pojeździe i dokumentach pojazdu będą weryfikować w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tego dokumentu. Do tej pory dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie. W przypadku, gdy pojazd nie będzie spełniał wymagań ochrony środowiska, będzie zagrażał bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego funkcjonariusz odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma - podobnie jak dotychczas - pokwitowanie.

    Dobrą praktyką pozostaje posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego, chociażby w przypadku uczestniczenia w zdarzeniu drogowym. Nadal obowiązuje art. 44 Ustawy  Prawo o Ruchu Drogowym, gdzie w ust. 1 pkt. 4 zawarte jest; „ Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany podać swoje dane personalne,dane personalne właściciela  lub posiadacza pojazdu, oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń,
z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku”.

    Należy też pamiętać, że po 1 października 2018 r. trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny i dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC, jeśli kieruje się pojazdem, który został zarejestrowany poza granicami naszego kraju.

    Przy kolizji jej uczestnicy nadal nie zawsze muszą wzywać patrol Policji. W sytuacji kiedy wszystkie strony spisują oświadczenie, dane potrzebne dla ubezpieczyciela są zawarte w prawie jazdy. Natomiast polisę ubezpieczenia OC sprawdzimy na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.ufg.pl