Niemieckie pociski rakietowe wykopane na torowisku - Aktualności - KPP Puławy

Aktualności

Niemieckie pociski rakietowe wykopane na torowisku

Data publikacji 09.08.2018

Dwukrotnie, w ciągu jednego dnia puławscy policjanci interweniowali w związku z wykopaniem materiałów wybuchowych pochodzących z okresu II Wojny Światowej. Najpierw w Gołębiu, przy torach kolejowych wykopany został pocisk rakietowy, a kilka godzin później, na trasie z Puław do Gołębia kolejne dwa. Na miejsce wezwano saperów, którzy sprawdzili teren i zabezpieczyli znalezione pociski. Policjanci apelują o ostrożność.

Wczoraj w Gołębiu pracownicy remontujący tory kolejowe znaleźli pocisk rakietowy produkcji niemieckiej z czasów II Wojny Światowej. Konieczne było wstrzymanie prac i zabezpieczenie terenu.

Na miejsce zostali wezwani saperzy z 34 Patrolu Rozminowania z 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo – Mostowego, którzy sprawdzili teren i zabezpieczyli niebezpieczny przedmiot.

Kilka godzin później, na trasie z Puław do Gołębia, wykopane zostały kolejne niewybuchy. Tym razem saperzy zabezpieczyli dwa pociski rakietowe. Z relacji mieszkańców tej okolicy wynika, że mogły to być pociski pochodzące z pociągu wysadzonego na tym terenie podczas działań wojennych. Zostały one przewiezione w bezpieczne miejsce i unieszkodliwione.

Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia niewybuchów, takich przedmiotów nie wolno przenosić, dotykać ani próbować rozbrajać. Należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Mundurowi zabezpieczą teren i powiadomią saperów.

E.R.K.