Finał konkursu "Jestem Bezpieczny" - Aktualności - KPP Puławy

Aktualności

Finał konkursu "Jestem Bezpieczny"

Data publikacji 25.05.2018

W Komendzie Powiatowej Policji w Puławach odbył się finał Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem „Jestem Bezpieczny" adresowanego do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Organizatorami konkursu są Komenda Powiatowa Policji w Puławach oraz Starostwo Powiatowe w Puławach. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. M. Kuncewiczowej w Rzeczycy.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach odbył się finał Konkursu Wiedzy Prewencyjnej ,,Jestem Bezpieczny". Rywalizowały ze sobą drużyny, które zwyciężyły w etapach gminnych. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się sześć drużyn, ze szkół w Rzeczycy, Chrząchowie, Gołębiu, Janowcu, Osinach oraz Szkoły Podstawowej Nr 10 w Puławach. Nie wszystkie drużyny, ze względów losowych mogły przyjechać do Puław i rywalizować o nagrody.

A było o co walczyć bowiem sponsorzy: Starosta Puławski, Wójt Gminy Puławy, Wójt Gminy Janowiec, Wójt Gminy Końskowola, Grupa Azoty przekazali bardzo cenne nagrody, m.in. tablice multimedialne, plecaki, myszy komputerowe, piórniki, saszetki rowerowe, kamizelki odblaskowe, kubki, ołówki. O słodki poczęstunek dla uczestników zadbała Piekarnia – Cukiernia Abramowicz i Spółka z Klikawy. 

Zakres tematyczny konkursu „Jestem Bezpieczny” jest dość szeroki i obejmuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym bezpieczeństwa na drodze, w wodzie, podczas zajęć szkolnych oraz w czasie wolnym. Dzieci muszą się wykazać znajomością przepisów dotyczących pierwszej pomocy oraz działania służb ratunkowych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązać przygotowany test wiedzy o bezpieczeństwie, zaprezentować swoje prace plastyczne – projekt koszulki z hasłem przewodnim dotyczącym bezpiecznych zachowań oraz przedstawić scenki artystyczne zawierające prezentację swojej szkoły, miejscowości, gminy oraz sposobu spędzania wolnego czasu w sposób bezpieczny, zdrowy i bez nałogów. Wszystkie ekipy wykazały się bardzo dużą wiedzą o bezpieczeństwie oraz kreatywnością przy prezentacji i projekcie koszulki.

   

 

Zwycięzcą Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pod hasłem "Jestem Bezpieczny" w powiecie puławskim została drużyna ze Szkoły Podstawowej im. M. Kuncewiczowej w Rzeczycy. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Puławach, a trzecie przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej w Chrząchowie. Nagrodę niespodziankę otrzymała uczennica ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy – Aleksandra Olejarz, która jako jedyna zdobyła maksymalną liczbę punktów w teście wiedzy. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody wręczył dzieciom Komendant Powiatowy Policji w Puławach mł. insp. Sylwester Śliwka.

 

             

Wszystkim uczestnikom gratulujemy !

Serdecznie dziękujemy sponsorom – Staroście Puławskiemu, Wójtowi Gminy Puławy, Wójtowi Gminy Janowiec, Wójtowi Gminy Końskowola, Grupie Azoty oraz Piekarni-Cukierni Abramowicz i Spółka z Klikawy za ufundowanie nagród i wsparcie konkursu, a tym samym wkład w poprawę poziomu bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.

E.R.K