Święto Policji w puławskiej komendzie - Aktualności - KPP Puławy

Aktualności

Święto Policji w puławskiej komendzie

Data publikacji 22.07.2020

24 lipca minie 101 lat, odkąd powołano Policję Państwową, by stała na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest obchodzone co roku Święto Policji. Dzisiaj swoje święto obchodzili puławscy policjanci. Ze względu na zasady związane z pandemią, uroczystość miała skromniejszy charakter niż w latach ubiegłych, ale gratulacje i życzenia dla awansowanych policjantów były równie serdeczne jak zawsze.

W ramach tegorocznych obchodów Święta Policji w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Puławach spotkali się wyróżnieni funkcjonariusze i pracownicy, kadra kierownicza jednostki na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Puławach podinsp. Rafałem Skoczylasem oraz I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Puławach mł. insp. Marcinem Kotulskim, a także przedstawiciele związków zawodowych Policji i pracowników Policji.

Dzisiejsza zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Powiatowemu Policji w Puławach. Po niej nastąpiło ślubowanie przyjętego do służby policjanta. Młody funkcjonariusz,  powtarzając za Komendantem słowa roty, ślubował „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia...”

W dalszej części uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Puławach  w asyście I Zastępcy wręczył policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku, nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymało 63 policjantów.

Po wręczeniu aktów mianowania, głos zabrał szef puławskich policjantów podinsp. Rafał Skoczylas, który raz jeszcze pogratulował nowo przyjętemu policjantowi wstąpienia w szeregi naszej formacji: „Niech słowa Roty Ślubowania, które wybrzmiały podczas dzisiejszej uroczystości, towarzyszą Panu zawsze, na każdym etapie Pańskiej kariery zawodowej. Życzę Panu, by każdego dnia mógł Pan czerpać radość i satysfakcję ze swojej pracy.”

Następnie Komendant, nawiązując do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie, odniósł się do tego, jak bardzo zmieniła się nasza służba na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz podziękował policjantom: „Wydarzenia z ostatnich miesięcy wyznaczyły przed nami bardzo ważne zadania. Był to dla nas czas ogromnej próby i chyba najtrudniejszy egzamin dojrzałości, jaki przyszło nam wszystkim kiedykolwiek zdawać. Ale już teraz, kiedy jeszcze epidemia nie daje za wygraną, bez wahania mogę powiedzieć, że ten egzamin wszyscy zdaliśmy perfekcyjnie. To zaszczyt i honor móc służyć z tak odpowiedzialnymi i odważnymi policjantami. Dziękuję Wam za Waszą odwagę i odpowiedzialną postawę,  zaangażowanie i ofiarną służbę...”.

W swoim przemówieniu, Komendant zwrócił się również do pracowników cywilnych naszej formacji, dziękując im za pracę i nieustającą pomoc, dzięki, którym działania funkcjonariuszy są sprawne i bardziej skuteczne.

Na zakończenie swojego wystąpienia, podinsp. Rafał Skoczylas przypomniał, że w tym roku mija 95 lat od czasu powołania policji kobiecej. Z tej okazji, dziękując za obecność pań w naszej formacji, w asyście mł. insp. Marcina Kotulskiego Pan Komendant wręczył kwiaty funkcjonariuszkom obecnym na dzisiejszej uroczystości.

ERK

  • zbiórka
  • gratulacje
  • policjantka