Policjanci i dziennikarze zapraszają do udziału w konkursie plastycznym - Aktualności - KPP Puławy

Aktualności

Policjanci i dziennikarze zapraszają do udziału w konkursie plastycznym

Data publikacji 12.05.2020

Policjanci z puławskiej komendy wraz z redakcją tygodnika Wspólnota Puławska organizują konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Praca służb mundurowych, medycznych oraz prasowych w czasach pandemii”. Zachęcając dzieci do udziału w konkursie, chcemy aby przedstawiły działania, jakie podejmują służby mundurowe i prasowe podczas obowiązującego stanu epidemii. Nagrody czekają !

Konkurs plastyczny zatytułowany Praca służb mundurowych, medycznych oraz prasowych w czasach pandemii skierowany jest do uczniów klas I – VI szkół podstawowych z powiatu puławskiego. Zapraszając dzieci do udziału, chcemy zachęcić ich do aktywności i rozwijania swoich talentów oraz przedstawić pracę służb podczas walki z epidemią koronawirusa. Praca, wykonana dowolną techniką, w formacie A3 lub A4 ma stanowić projekt okładki tygodnika Wspólnota Puławska. Liczymy na kreatywność i szalone pomysły.

Sfotografowaną pracę należy przesłać mailem na adres: pulawy@24wspolnota.pl do dnia 28 maja br. podając jednocześnie imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, nazwę szkoły, której dziecko jest uczniem, tytuł pracy oraz numer telefonu do opiekunów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 2 czerwca br.

Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego Policji w Puławach podinsp. Rafała Skoczylasa wybierze najlepsze prace przygotowane przez uczniów w dwóch kategoriach wiekowych – I kategoria klasy I-III oraz II kategoria klasy IV – VI. Regulamin przewiduje także możliwość dodatkowego wyróżnienia dwóch osób, po jednej z każdej kategorii wiekowej.

Zachęcamy do udziału, nagrody czekają !

Regulamin konkursu

ERK